Ηλεκτρονικά Συνέδρια ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eConferences

Αναζητηση

Αναζήτηση σε κατηγορίες

 

Ημερομηνία

 
Από
Μέχρι

Όροι ευρετηρίασης

 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Οι όροι αναζήτησης δεν διακρίνονται ως προς τη πεζή ή κεφαλαία διάταξή τους
  • Οι κοινές λέξεις αγνοούνται
  • Εκ προεπιλογής προβάλλονται μόνο οι εργασίες που περιλαμβάνουν όλους τους όρους αναζήτησης (δηλαδή το στοιχείο ΚΑΙ (AND) υπονοείται)
  • Συνδυάστε πολλαπλές λέξεις με το διαζευκτικό Ή (OR) για να βρείτε εργασίες που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε όρο, π.χ. εκπαίδευση Ή (OR) έρευνα
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για να δημιουργήστε πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. αρχείο ((περιοδικό Ή συνέδριο) ΌΧΙ διατριβές)
  • Αναζητήστε μια συγκεκριμένη φράση βάζοντάς τη σε εισαγωγικά, π.χ. "εκδόσεις ανοιχτής πρόσβασης"
  • Αποκλείστε μια λέξη χρησιμοποιώντας το πρόθημα - ή ΌΧΙ (ΝΟΤ), π.χ. διαδικτυακή -πολιτική ή διαδικτυακή ΌΧΙ πολιτική
  • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο * σε έναν όρο ως αναπαραστατικό/ευρετικό κλειδί για να βρείτε κάθε ακολουθία χαρακτήρων, π.χ. ο όρος αναζήτησης κοινωνι* ηθική θα βρει κείμενα που περιλαμβάνουν τους όρους "κοινωνιολογική" ή "κοινωνική"

Η εφαρμογή για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών συνεδρίων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.