Ηλεκτρονικά Συνέδρια ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eConferences

Ηλεκτρονικά Συνέδρια ΤΕΙ Αθήνας


Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συνεδριακών γεγονότων
και επιτρέπει την διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοιχτης πρόσβασης.
IC-ININFO

IC-ININFO

INTERNATIONAL CONFERENCE: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE METHODOLOGIES IN THE ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

The Conference aims to facilitate the interaction between the world of Business and the Academic Community. The organizers of this Conference have the ambition to establish a forum for discussion on the theory and applications of the Quantitative and Qualitative Methods in Small and Medium or large Enterprises in a range of business sectors such as Industry, Commerce, Tourism, Health, Public Sector, Shipping Industry and Financial Services.

Η εφαρμογή για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών συνεδρίων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.