Ηλεκτρονικά Συνέδρια ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eConferences

Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Open Conference Systems 2.3.6.0,το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης συνεδρίου ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και διανέμεται δωρεάν από το Public Knowledge Project υπό την Γενική Δημόσια Άδεια (GNU).

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης και Δημοσίευσης

Η εφαρμογή για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών συνεδρίων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.